Samenkomen met kinderen en jongeren houdt ongetwijfeld risico's in. Zich verplaatsen, enthousiast spelen, op tocht trekken, enzovoort, zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken. Wij zijn met onze chiro aangesloten bij de verzekering van Chirojeugd Vlaanderen, bij LBC-verzekeringen. Een ongeval is uiteraard verzekerd, maar niet alles is te verzekeren!

Niet alles wat ín de Chiro gebeurt, moet sowieso door de verzekering van de Chiro worden betaald. Voor zaken waar ouders in het dagdagelijkse leven aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijk gelden, al gebeurden die zaken in chiroverband.

Waarvoor is men in de Chiro verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste € 173,53 zelf. Deze verzekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

Ongevallen

Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen verliest. De chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug, dat de ziekteverzekering (b.v. CM, BM …) niet terugbetaalt. Deze verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de chirolokalen. Voor deze gevallen vullen jij en de dokter de ongevalsaangifte in en stuur je die binnen 8 dagen naar LDB. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw ziekenkas. Deze betaalt haar aandeel terug, en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf hebt betaald. Stuur dit formulier door naar LDB, Rozenstraat 28, 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer. Apothekerskosten kunnen ingediend worden met formulier 704N.

Let op:
een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Brillen zijn niet verzekerd, tenzij de bril brak tijdens een ongeval met een medisch letsel. Voor tandprothesen wordt per tand maximaal een bedrag terugbetaald, met een maximum totaal.

Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou.

Extra

Onze leiding en leden zijn eveneens extra verzekerd:
Bij dood en invaliditeit in chiroverband

Uitzonderingen

Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals :materiële schade. Persoonlijke bezittingen van je kind zoals kledij, rugzak en bijbehoren, fiets, enzovoort, zijn niet verzekerd door de Chiropolis. Indien je je wagen gebruikt voor de Chiro valt dit onder je eigen verantwoordelijkheid. Heb je nog vragen, dan kun je, contact opnemen met

het Nationaal Secretariaat
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
tel. 03-231 07 95
fax 03-232 51 62
info@chiro-ierlinck.be

De volledige polis is hier na te lezen.