Tenten

Verhuur van tenten wordt op dit moment niet gedaan.
Kan wel even nagevraagd worden bij de leiding. Een eventuele vraag wordt geval per geval behandeld.

Kookmateriaal

Verhuur van kookmateriaal wordt op dit moment niet gedaan.
Kan wel even nagevraagd worden bij de leiding. Een eventuele vraag wordt geval per geval behandeld.